Az alapító

A Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítványt 2007-ben hoztuk létre, s az elmúlt évtizedben meghatározó szerepet játszott a katonai hagyományok ápolásában. A hadi mesterségben való jártasság nélkül, nem lehetett volna államot alapítani, sem megvédeni. A magyar népnek és katonáinak az elmúlt több mint 1100 évben a honfoglalás, majd a sok áldozatot követelő honvédelem volt a legnagyobb történelmi tette. A küzdőképességnek ez a formája, az elmúlt évszázadok alatt sem veszített értékéből. Egy-egy nemzetnek, a rátört veszélyek mutatták és mutatják meg, mi a valóban fontos a honvédelemben. A katona tudata alapvetően hadtörténeti tudat. Örülünk annak, hogy a felkészítés során alkalmazott hadtudomány és kiemelkedő művelői is a „kossuthi” időszakban emelkedtek a Magyar Tudományos Akadémia szintjére.

Alapítványunkkal a hagyományőrzésnek azt a formáját képviseljük, amelyik a magyar történelem kiemelkedő személyiségeire, eseményeire való méltó emlékezést, s a már jelzett haladó értékek feltárását, a múltból való tanulás szükségességét helyezi előtérbe. Úgy gondoljuk, nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy a tisztképzéssel kapcsolatos hagyományok ismerete, elfogadása, ápolása egy leendő tiszt életében meghatározó szerepet játszik. A nemzeti tisztképzésben részt vevő honvéd tisztjelöltek számára fontos, hogy benne legyenek e folyamatban, s a hagyományokon keresztül megismerjék a kiválóan végzett elődöket is. Miért fontos a hagyományok ápolása? – kérdezhetjük. E hagyomány megtartja, az azt vállalók katonai szellemiségét, a szervezettség, kiképzettség, bevethetőség értékeihez való ragaszkodást. A katonai hagyomány a legrégebbi, és lényegét tekintve a keveset változó hagyományok sajátos csoportjába tartozik, mert e terület értékei maradandók. E hagyományban alapozó szerepet játszottak, a korábbi tisztképzést végrehajtó felsőoktatási intézmények, azok vezetői, munkatársai, s nem utolsósorban a tisztjelöltek.

Eredményeink ösztönöznek bennünket, és bizalmat adnak a további sikerekhez. Alapítványunk kuratóriumának célja, továbbra is hozzájárulni a sikerorientált, teljesítményképes, a hagyományokhoz ragaszkodó, erős karakterű katona szakértelmiségi felkészítéséhez. Az elmúlt évtized nehézségei ellenére is jól érezhettük magunkat a kossuthi hagyományban.

Köszönjük, és egyben kérjük is a további támogatást nagyobb feladataink megvalósításához.

 

  Prof. dr. Harai Dénes ny. ezredes,
  egyetemi tanár, alapító