Parancsnoki arcképcsarnok

A Kossuth Lajos Katonai Főiskolán a nemzeti katonai tisztképző intézetek parancsnokainak bemutatására „A magyar tisztképző intézetek és iskolák parancsnokai 1808-tól napjainkig” című tablósor szolgált.

A tablósor kialakítását 1992-ben dr. Moroián György ny. alezredes tervei alapján a Hadtörténeti Múzeum támogatásával, a Főiskola Művelődési Otthon, a Fotólabor és a Nyomda dolgozói végezték.

A régi tablósor
(Fotó: KLHTK Dékáni Hivatal)

A többszöri költözés (Szentendre — Budapest, Üllői út — Budapest, Hungária krt.) miatt a tablósor állapota vesztett korábbi fényéből és átalakításra, felújításra szorult. Az eredeti tablósor a múzeumba van, a fényképek az alapítvány birtokába vannak.

A tablósor felújítása során az alapítvány szándék az volt, hogy modern, a kor követelményeinek megfelelő tartós, dekoratív megjelenést biztosító anyagokra készüljön az új tabló, melynek a mozgatása, adott esetben a pótlása is egyszerűbb. Az alapítvány saját erőből és a HM SZEF HON-2010. pályázaton nyert támogatásból, 2010-ben – Kossuth Lajos születésének 208. évfordulóján – a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar szolgálati helyiségében állandó kiállatást nyitott.

Az eredeti képeket és terveket felhasználva Fodor József ny. alezredes, Koós Gábor ny. alezredes és Takács Tamás alezredes szerkesztették az új tablósort, amit dr. Horváth J. Csaba alezredes, és Oroszi Antal ny. ezredes ellenőrzött és lektorált.

A „Parancsnoki Arcképcsarnok” nyomdai munkálatai — Dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy főigazgató engedélyével — a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban készültek. A szép grafikai munkát Hangay Gabriella úrhölgynek köszönhettük.

 

A 2010. december 7-i átadó ünnepségen részt vett dr. Deák János ny. vezérezredes, miniszteri biztos, dr. Ujj András mk. ezredes, tudományos rektorhelyettes, a kar megbízott dékánja. Dr. Felházi Sándor mk. ezredes a kar dékánja. Eljött Szabó János ny. mérnök vezérőrnagy, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola egykori parancsnoka, dr. Hajdú István ezredes és dr. Bodrogi László ezredes, a kar volt dékánjai, az egyetem más vezetői és munkatársai.

 
Az új tablósor 2010-ben az átadáskor. A KLHTK munkatársai az átadáson.

Dr. Horváth Csaba alezredes, a Kossuth Kar dékán-helyettese beszéde.
(Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária)

Dr. Ujj András köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az arcképcsarnok azért fontos, mert emléket állít olyan katonai vezetőknek, akik a katonák nevelését, képzését hosszú éveken keresztül eredményesen irányították. Katonákat nevelni, képezni óriási felelősség – hangsúlyozta Ujj András. Az Arcképcsarnok lehetővé teszi, hogy ne feledkezzünk meg azokról, akik előttünk jártak.

Dr. Horváth Csaba alezredes, a Kossuth Kar dékánhelyettese beszédében áttekintette a nemzeti tisztképző intézmény létrehozásának és működésének jelentős időszakait.


A „Parancsnoki arcképcsarnok” ma.
(Fotó: Dr. Vörös Miklós ezredes)

A tablósor jelenleg a Hungária körúti objektumban, az „A” épület 4. emeletén, a lifttel szemben található.

 

NEMZETI KATONAI
LUDOVIKA AKADÉMIA
MAGYAR HADI FŐTANODA
 
Petricz András
vk. ezredes/vezérőrnagy
1808–1827
Luberth János
ezredes
1848–1849
Petczelt József
alezredes
1849

 

LUDOVIKA AKADÉMIA
     
Forinyák Gyula
őrnagy
1872
Móricz Sándor
ezredes
1872–1873
Edelényi (Reinál) Lipót
ezredes
1873–1877
     
péchujfalusi Péchy Ede
vezérőrnagy
1877–1880
jessenovai Bassarabits Sándor
ezredes
1880–1881
Szabó József
vezérőrnagy
1882–1883
     
nemesságodi Szvetics József
altábornagy
1883–1895
Csernák Benő
vezérőrnagy
1895–1899
székelyi Nyíri Sándor
vezérőrnagy
1899–1913
     
pávai Vajna Albert
vezérőrnagy
1903–1905
Bartheldy István
vezérőrnagy
1905–1908
Braun József
vk. ezredes
1908–1913
     
eberswaldi Siegler Konrád
vezérőrnagy
1913–1914
Pap-Váry Elemér
alezredes
1914–1915
sepsiszéki-nagyborosnyói
Bartha Lajos
altábornagy
1915–1918
     
Stromfeld Aurél
vk. ezredes
1918
Kirchlechner Károly
alezredes
1919
Kerekes József
vk. alezredes
1919

 

KATONAI FŐISKOLAI
TANFOLYAM
PARANCSNOK KÉPZŐ
ISKOLA
   
Balassa Béla
ezredes
1919
Binder Ferenc
alezredes
1919

 

MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LUDOVIKA AKADÉMIA
     
dombóvári Révy Kálmán
vezérőrnagy
1919–1925
Sipos Árpád
vezérőrnagy
1925–1928
Szinay Béla
vezérőrnagy
1928–1931
     
Jány Gusztáv
vk. ezredes
1931–1936
Szombathelyi Ferenc
vezérőrnagy
1936–1938
kisbarnaki Farkas Ferenc
vezérőrnagy
1938–1943
   
Sáska Elemér
vk. ezredes
1943–1944
Kocsis László
vk. ezredes
1944–1945

 

HONVÉD KOSSUTH AKADÉMIA
 

Révay Kálmán
huszár ezredes
1947–1949

 

HONVÉD DÓZSA GYALOGOS/LÖVÉSZ TISZTI ISKOLA
   
Mátékovics Endre
ezredes
1949–1950
Schnekta Péter
ezredes
1950
Moór Ferenc
alezredes/ezredes
1950–1953

 

HONVÉD DÓZSA GYALOGOS/LÖVÉSZ TISZTI ISKOLA
 

Lázár Tivadar
alezredes/ezredes
1953–1956

 

HONVÉD KOSSUTH TÜZÉR TISZTI ISKOLA
   
Kászonyi András
ezredes
1949
Havas Imre
alezredes/ezredes
1949–1951
Madarász Ferenc
alezredes
1951

 

HONVÉD KOSSUTH TÜZÉR TISZTI ISKOLA
 

Koltai Vilmos
ezredes
1951–1956

 

HONVÉD RÁKOSI PÁNCÉLOS TISZTI ISKOLA
     
Váradi Gyula
alezredes/ezredes
1949–1950
Mecséri János
őrnagy
1950
Szabó Ferenc
őrnagy
1950–1951

 

HONVÉD RÁKOSI PÁNCÉLOS TISZTI ISKOLA
   
Ferenczi Ferenc
őrnagy/alezredes
1951–1953
Szilágyi Dezső
alezredes/ezredes
1953–1956

 

HONVÉD TÁNCSICS
MŰSZAKI TISZTI ISKOLA
TÉRKÉPÉSZ TISZTI
ISKOLA
 
Szabó József
alezredes/ezredes
1950–1956
Szabon Gyula
százados/őrnagy
1951–1954

 

HONVÉD HUNYADI JÁNOS
LÖVÉSZ TISZTI TOVÁBBKÉPZŐ ISKOLA
HONVÉD DÓZSA
LÖVÉSZ ÉS PÁNCÉLOS
TISZTI ISKOLA
     
Márton András
alezredes/ezredes
1951–1953
Tóth József
alezredes/ezredes
1953–1957
Lázár Tivadar
ezredes
1956–1957

 

KOSSUTH TÜZÉR TISZTI ISKOLA
   
Koltai Vilmos
ezredes
1956
Debreczeni József
alezredes
1956–1957

 

HONVÉD ZALKA MÁTÉ HÍRADÓ ÉS MŰSZAKI TISZTI ISKOLA

 

Susa István
alezredes
1956–1957

 

EGYESÍTETT TISZTI ISKOLA
   
Köteles Jenő
vezérőrnagy
1957–1961
Bakonyi Sándor
ezredes
1961–1963
Pesti Endre
vezérőrnagy
1963–1967

 

EGYESÍTETT TISZTI ISKOLA
 

Kazai Barna
ezredes
1967

 

KOSSUTH LAJOS KATONAI FŐISKOLA
Kazai Barna
vezérőrnagy
1967–1988
Szabó János
mk. vezérőrnagy
1988–1996

 

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM
KOSSUTH LAJOS FŐISKOLAI KAR

Dr. Ronkovics József
ezredes
1996–1997

 

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI KAR
   
Dr. Bognár Gyula
ezredes
1997–1998
Dr. Bodrogi László
mk. ezredes
1998–2003
Dr. Hajdú István
ezredes
2003–2004

 

 

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM
KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR
 
Dr. Hajdú István
ezredes
2004–2008
Dr. Felházi Sándor
mk. ezredes
2008–2011

 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Dr. Boldizsár Gábor
ezredes
2011–2016
Dr. Pohl Árpád
ezredes
2017–