Kiválóan avatott tisztek

A Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kiválóan avatott tisztek

A főiskola vezetése nagy hangsúlyt fektetett a kiválóan avatott tisztek népszerűsítésére. A vezetés döntésének megfelelően a kiválóan avatott tisztek nevét márványtáblán örökítették meg. A márványtáblát a ’70-es évek elejére kinőtte a főiskola, így új, carrarai márványtáblára rögzítették a neveket az első 1968-as esztendőtől.

2001. augusztus 1-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar eddig Szentendrén működő tanszékei beköltöztek Budapestre az Üllői úti bázisra. A költözést követően a nevek márványtáblán történő megörökítésében – az anyagi források szűkülése következtében – több éves elmaradás keletkezett.

Az Alapítvány a Honvédelmi Minisztérium támogatásával, első alkalommal 2009-ben, az újabb költözés után, a 2003–2006 közötti időszakban kiválóan avatott tisztek nevét örökítette meg, de anyagi forrás hiányában a folyamat megszakadt.

Fénykép a ’70-es évek elejéről a kiválóan avatott tisztek táblájáról és a csapatzászlóról.

Jelenleg a Honvédelmi Minisztérium támogatásával folyik (remélhetőleg a kiadvány megjelenése időszakában már a befejezéshez közelít) a kiválóan avatott tisztek nevének márványtáblán történő megörökítése, és a táblák lezárása.
A KIVÁLÓAN AVATOTT TISZTEK NEVÉT

TARTALMAZÓ MÁRVÁNYTÁBLÁK[2]

 

  

 

 

1996-ban megszűnt az önálló főiskola. 1997-től azok kiválóan végzett tisztek nevei találhatók, akik tanulmányaikat a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kezdték.

[1] „Azoknak a tudományos fokozattal nem rendelkező tábornokoknak és tiszteknek, akik több évtizedes pályafutásuk során meghatározó szerepet töltöttek be a fegyvernem, szolgálati ág tevékenységének elméleti megalapozásában és gyakorlati irányításában.”

[2] A márványtáblákat fényképezte: Dr. Vörös Miklós ezredes.