Pályázat hordozható számítógépre 2020

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

HORDOZHATÓ SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉPRE

 Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományába tartozó

III. évfolyamos honvéd tisztjelöltek

(szakonként 1 db hordozható személyi számítógép)

 1. A pályázat beérkezési határideje: 2020. február 10.
 2. A pályázat benyújtásának feltételei: az 5. szemeszter sikeres lezárása (az utolsó lezárt szemeszter átlaga: 4,51 feletti ösztöndíjindex), a honvédtiszti alapképzésben kiváló tanulmányi és szakmai területükön kimagasló eredmény elérése.
 3. A pályázatnak tartalmazni kell:
 • pályázati adatlap (letölthető az alapítvány honlapjáról www.kossuthalapitvany.hu);
 • leckekönyv hiteles másolata;
 • nyilatkozat a gyakorlati foglalkozások végrehajtásáról;
 • nyilatkozat a hátrányos helyzet fennállásáról, kulturális-, sport, közéleti tevékenységekről;
 • adatkezelési tájékoztató (megtalálható az alapítvány honlapján www.kossuthalapitvany.hu).
 1. A pályázatokat az alábbi címre kell zárt borítékban eljuttatni:

Név: Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány Kuratóriuma

Postacím: Budapest, 1101 Hungária krt. 9-11.

Személyesen leadható: MH Ludovika Zászlóalj, Ügyviteli Részleg (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, 1. épület 111. iroda).

A borítékra rá kell írni: „Pályázat hordozható személyi számítógépre” SK felbontás

 1. A pályázat elbírálása:
 • A beérkezett pályázatokat a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) bírálja el elektronikus szavazás útján. Az elbírálást követően a Kuratórium javaslatot tesz a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (továbbiakban: MH LZ) parancsnoka részére, aki a kuratórium döntését jóváhagyja. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt.
 • A döntésről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.
 • A díjat az MH LZ parancsnoka a kuratórium elnökének jelenlétében ünnepélyes keretek között adja át.
 • Összesen 100 pont szerezhető, amelyből 40 pont a tanulmányi ösztöndíj index, 40 pont a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel (kiemelten figyelembe véve a gyakorlati órákról/kihelyezésekről, különösen a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj kihelyezett foglalkozásairól történő hiányzások számát, amely nem érheti el a 20%-ot) és további 20 pont a parancsnoki jellemzés, valamint a hátrányos helyzetből, közéleti-, sport-, és kulturális tevékenység alapján.
 • A leckekönyv a NEPTUN programból kinyomtatva, az NKE HHK Tanulmányi Osztály által hitelesítve érvényes.
 • A gyakorlati órák igazolása nyilatkozat alapján, a századparancsnok ellenjegyzésével érvényes.
 • A hátrányos helyzet, és közéleti-, sport-, és kulturális tevékenység igazolására nyilatkozat/motivációs levél mellett elfogadható (csatolmányként beküldhető) minden típusú igazolás, oklevél, elismerés, amely országos vagy nemzetközi szintű versenyek, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség bajnokságainak 1-6. helyezéseit igazolják).
 • A pályázat egyszeri tárgyjutalom, az adott időszakban meghirdetett alapszakok számának megfelelően kereskedelmi forgalomban kapható hordozható személyi számítógép, amely végleges használatba adás mellett történő átvételére legkésőbb 2020. március 31-ig sor kerül.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 1. Adatkezelési feltételek a törvényi szabályozásoknak megfelelően történnek.
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
 • a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról vonatkozó szabályai betartása mellet, az adatokat 3 évig tárolja az alapítvány.

Adatkezelési nyilatkozat 200125  

Adatkezelési tájékoztató 200126

Pályázati adatlap

Pályázati felhívás