Emléktábla avatás Szentendrén

A Kossuth Lajos Katonai Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából 2017. 11. 30-án ünnepi megemlékezést tartottak Szentendrén a főiskola volt laktanyájában. A rendezvényt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia rendezte.

Az ünnepség megnyitásaként bemutatták a volt parancsnokok – Kazai Barna vezérőrnagy és Szabó János vezérőrnagy – életútját. Az ünnepi beszédet az 1981-ben lövész szakon végzett Ravasz István alezredes a HM HIM kiemelt főtisztje mondta, majd prof. dr. Harai Dénes ny. ezredes egyetemi tanár ismertette Kossuth és a honvédelem kapcsolatát. Az ünnepség első részének a végén a főiskola volt parancsnoka Szabó János ny. vezérőrnagy beszélt a főiskola hétköznapjairól.

A szünetet követően szekcióüléseken rég nem látott osztály, évfolyam, iskolatársak köszönthették egymást és tanáraikat.

A rendezvény egyik eseményeként emléktáblát avattak a Kossuth Lajos Katonai Főiskola tiszteletére az 1. számú épület oldalán. Az emléktáblát a főiskola volt parancsnoka Szabó János ny. vezérőrnagy és az 1980-ban harckocsizó szakon végzett Fodor József az alapítvány elnöke leplezte le.

Fotó: Duruczné Téglás Dóra, dr. Nádasdy József, Kamasz Krisztián

Tudományos konferencia a HHK-n

Tudományos konferencia a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

A katonai főiskolák alapításának 50. évfordulója alkalmából 2017. 11. 23-án konferenciát rendezet a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar.

A rendezvény megnyitásaként dr. Pohl Árpád ezredes dékán köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nagy Tamás vázolta a főiskolák létrehozását megelőző nemzetközi és hazai politikai és katonai helyzetet. A Kossuth Lajos Katonai Főiskoláról (1967-1996.) prof. dr. M. Szabó Miklós ny. altábornagy, akadémikus a ZMNE egykori rektora beszélt. A katonai műszaki főiskola történetét (1967-1999.) dr. Fekete László ny. ezredes ismertette. A szolnoki katonai repülőszakember képzésről (1967-1996.) Fekete István ny. ezredes tartott rövid tájékoztatót.

A rendezvény végén a dékán, a katonai főiskolák hagyományai a mai tisztképzésben címmel tartott előadást.  A konferencia megtartását, a főiskolákról való megemlékezést Fodor Lajos ny. vezérezredes, a KLKF egykori végzős tisztje, volt vezérkari főnök köszönte meg.

A NAV átutalta a felajánlott adó 1%-át

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény biztosította lehetőséggel élve az adófizető magánszemélyek egy része a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítványt jelölte meg kedvezményezettként a 2016. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásakor.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017. 09. 25-én átutalta az adófizető magánszemélyek által – az alapítvány javára a 2017. rendelkező évre vonatkozóan – felajánlott 2016. adóévi szja 1%-os összegét.

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatta a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítványt!

Kérjük, hogy a jövőben is támogassa a katonai, a kossuthi hagyományok ápolása, a nemzeti tisztképzés fejlesztése, érdekében végzett munkánkat.

Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről

A Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány a szeptemberben megjelent, „Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről” című könyvet jubileumi kiadványnak szánta.

Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről

Jubileumi, mert a Honvéd Kossuth Akadémia megalakításának 70., az Egyesített Tiszti Iskola létrehozásának 60. a Kossuth Lajos Katonai Főiskola alapításának 50 évfordulójára jelentettük meg.

A Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány is ünnepel, hiszen 10 évesek vagyunk. Legfontosabb céljaink a kossuth-i, a katonai, illetve a tisztképzéssel kapcsolatos hagyományok ápolása, és a honvédtisztjelöltek képzésének támogatása.

A kiadvánnyal célunk, hogy a NKE HHK hallgatói (tisztjelöltek) egy helyen találják meg a tisztképzés rövid történetét, a tisztképzésben részt vevő oktatási intézményeket, azok parancsnokait, a kiválóan avatott tiszteket, továbbá a tisztképzéshez kapcsolódó hagyományokat.

Az emlékezés, a tisztelgés elengedhetetlen része annak a ma is folyamatosan formálódó történetnek, amely a Magyar Honvédség múltját, jelenét és jövőjét meghatározza. Az elmúlt idők katonáinak hősies tettei, az ezek nyomán kialakult bajtársiasság, a hazához valós hűségük emlékének ápolása mindannyiunk feladata, hiszen ezen keresztül őrizhetjük meg ezeket az értékeket a jövő számára.