Az Alapítvány

A Kossuth Lajos Katonai Főiskola 1996-os megszűnését követően a Hadtudományi Kar létrehozásával, az addigi katonai főiskolai hagyományok ápolása elhalványult. A kar székhelyét 2001. augusztus 01-jével Budapesten, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Üllői úti bázisán jelölték ki.

A korábbi hagyományok ápolása érdekében Kossuth Lajos születésének „bicentenáriumán”, 2002. szeptember 19-én a Hadtudományi Kar szobrot állított a főiskola névadójának. A szobrot Berek Lajos készítette, Varga Imre karcagi öntőműhelyében öntötték. A talapzat felirata: „Leborulok a nemzet nagysága előtt!”

A hagyományok felélesztése és ápolása folytatódott. A Hadtudományi Kar – prof. dr. Bodrogi László ny. ezredes és dr. Hajdú István ezredes dékánok, valamint Simon József alezredes, hivatalvezető munkájának köszönhetően – 2004. július 19-én felvette Kossuth Lajos nevét. Ezzel egy időben a DAKÖV Kft. és a Honvéd Hősökért Alapítvány csapatzászlót adományozott a karnak. A zászló felirata a ludovikás hagyományoknak megfelelően: „A hazáért mindhalálig”!

Az 2005. évi Kossuth-napi megemlékezést követően Firtkó Endre őrnagy a Dékáni Hivatal főtisztje vetette fel a hagyományok ápolásának felelevenítését. A szavakat tettek követték és a 2006. szeptember 19-én megtartott Kossuth-napi ünnepségen Monok Községi Önkormányzat polgármestere, Csordás Márton meghívta a kart a 2007. szeptember 19-én Monokon tartandó megemlékezésre.

A Kossuth nap közeledtével felmerült a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány létrehozásának, alapításának ötlete. Szentendrén volt ugyan alapítvány, de nem tartott szoros kapcsolatot a Budapestre költözött tanszékekkel, és állománnyal.

A Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány alapításához szükséges alaptőkét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar oktatói és munkatársai adták össze. Az alapító ülés 2007. március 01-jén volt. Az alapító az alaptőkét március 05-én helyezte letétbe, ezt követően, március 06-án a jogtanácsos az alapításhoz szükséges okmányokat leadta a bírósághoz.

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2007. április 16-án 10.261 nyilvántartási számon bejegyezte.

Az alapító: Prof. dr. Harai Dénes ezredes
A Kuratórium elnöke: Dr. Hajdú István ezredes
A Kuratórium tagjai: Balogh Zoltán alezredes

Fodor József alezredes

Dr. Für Gáspár alezredes

Holndonner Hermann alezredes

 

Az Alapítvány céljait az Alapító Okirat tartalmazza, a fontosabb célokat a következőképpen fogalmaztuk meg:

  • a katonai (elsősorban a tisztképzéshez kapcsolódó) hagyományok ápolása;
  • a kossuthi hagyományok ápolása;
  • a katonai felsőoktatásban részt vevő hallgatók oktatásának, nevelésének támogatása, a tehetséggondozás;
  • a katonai felsőoktatásban részt vevő hallgatók sporttevékenységének támogatása.
  1. augusztus 31-étől az egyetem Üllői úti kapuszán megszűnt a képzés, a kar itt szolgáló állománya átköltözött a Hungária körútra. A kar az Üllői úton 2002-ben felállított szobrot a keceli Pintér Műveknek adományozta.

Az átköltözést követően az alapítvány közreműködésével 2008. szeptember 19-én új szobrot avattunk a névadónak. A szobrot Berek Lajos szobrászművész készítette, és Varga Imre karcagi öntőműhelyében öntötték. A szobor megalkotását a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Pintér Művek tulajdonosa (Pintér József), a Bolyai János Honvéd Alapítvány és a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány támogatta. A szobrot dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és Keller László a Pénzügyminisztérium államtitkára – ágyúlövés hangjára – avatta fel.

Az átköltözést követően a kuratórium vezetése is változott (2008. szeptember 22-től):

A Kuratórium elnöke: Dr. Felházi Sándor mk. ezredes
A Kuratórium tagjai: Balogh Zoltán ny. alezredes

Fodor József ny. alezredes

Dr. Für Gáspár alezredes

Holndonner Hermann alezredes

 

  1. december 31-én a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar megszűnt. A „kossuthi” és a katonai hagyományok ápolása érdekében létrejött Alapítvány a kezdeti nehézségek ellenére tovább működik és feltett szándéka a hagyományok ápolásában, valamint új hagyományok teremtésében való aktív részvétel.

A kuratórium jelenlegi vezetése (2013. november 8-tól):

A Kuratórium elnöke: Fodor József ny. alezredes
A Kuratórium tagjai: Dr. Für Gáspár alezredes

Dr. Pap Erika tű. alezredes

Balogh Zoltán ny. alezredes

Holndonner Hermann alezredes

 

A kuratórium tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el.