Tíz éves az alapítvány (x)

Az Alapítvány rövid története

A Kossuth Lajos Katonai Főiskola 1996-os megszűnését követően, a Hadtudományi Kar létrehozásával, az addigi katonai főiskolai hagyományok ápolása elhalványult.

A Kar székhelyét 2001. augusztus 01-ével Budapesten, az egyetem Üllői úti bázisán jelölték ki.

A korábbi hagyományok felélesztése érdekében Kossuth Lajos születésének „bicentenáriumán”, 2002. szeptember 19-én szobrot állítottak a volt névadónak. A szobrot Berek Lajos készítette, Varga Imre karcagi öntőműhelyében öntötték. A talapzat felirata: “Leborulok a nemzet nagysága előtt!”

A hagyományok felélesztése és ápolása folytatódott. A Hadtudományi Kar — Prof. Dr. Bodrogi László nyá. ezredes dékán és Simon József alezredes hivatalvezető munkájának köszönhetően — 2004. július 19-én felvette a Kossuth Lajos nevét. A név felvételével egy időben a DAKÖV Kft. és a Honvéd Hősökért Alapítvány csapatzászlót adományozott a Karnak.

2005. évi Kossuth Napi megemlékezést követően Firtkó Endre őrnagy a Dékáni Hivatal főtisztje vetette fel a hagyományok ápolásának felelevenítését. A szavakat tettek követték és 2006. szeptember 19-én megtartott Kossuth Napi ünnepségen Monok Községi Önkormányzat polgármestere Csordás Márton meghívta a Kart 2007. szeptember 19-én Monokon tartandó megemlékezésre.

Az események felgyorsultak. 2006. szeptember 19. után konkrét lépések történtek a Kossuth Alapítvány létrehozására, illetve a névadó szülőfalujával a kapcsolat felvételére. A november 22-én szemrevételezésre érkező Fodor József és Takács Tamás alezredeseket már az új polgármester Szepessy Zsolt fogadta, aki nagy lehetőséget látott a kapcsolatok és a hagyományok felelevenítésében.
A tervek megszülettek, és már márciusra közös rendezvényt készítettek elő.

A Kossuth Alapítvány létrehozásában kiemelkedő szerepet vállalt Fodor József alezredes hivatalvezető és Dr. Pap Erika jogtanácsos.

Fodor József alezredes az Alapítvány alapítójának Prof. Dr. Harai Dénes ezredest kérte fel.

Az alapításhoz szükséges anyagi támogatást a következő személyek, illetve szervezetek adományozták:

1.         Balázs Erzsébet
2.         Balogh Zoltán alezredes
3.         Prof. Dr. Bodrogi László nyá. ezredes
4.         Dr. Deák János nyá. vezérezredes
5.         Dr. Felházi Sándor mk. alezredes
6.         Fodor József alezredes
7.         Dr. Furján Attila alezredes
8.         Dr. Für Gáspár alezredes
9.         Dr. Hajdú István ezredes
10.       Prof. Dr. Harai Dénes ezredes
11.       Holndonner Hermann alezredes
12.       Juhász József alezredes
13.       Kolossa Sándor alezredes
14.       Komjáthy Lajos őrnagy
15.       Magyar István alezredes
16.       Dr. Mlinárik László alezredes
17.       Nyulászi Tamás főhadnagy
18.       Dr. Pap Erika főhadnagy
19.       Dr. Paskó József nyá. ezredes
20.       Petrovics Mihály őrnagy
21.       Dr. Resperger István ezredes
22.       Dr. Szabó Tibor alezredes
23.       Prof. Dr. Szternák György nyá. ezredes
24.       Takács Tamás alezredes
25.       Téglási József alezredes
26.       Térképészeti és Geoinformációs Tanszék
27.       Varga Mihály őrnagy

Az alapító ülés 2007. március 01-én volt. Az alapító az alaptőkét március 05-én helyezte letétbe, ezt követően, március 06-án a jogtanácsos az alapításhoz szükséges okmányokat leadta a bírósághoz.

Az Alapító: Prof. Dr. Harai Dénes ezredes
A Kuratórium elnöke: Dr. Hajdú István ezredes;
A Kuratórium tagjai: Balogh Zoltán alezredes;
Fodor József alezredes;
Dr. Für Gáspár alezredes;
Holndonner Hermann alezredes.

2007. március 15-én — a még be sem jegyzett Alapítvány és a Kar szervezésében Monokon — az 1848-49-es szabadságharc és forradalom 145. évfordulója alkalmából katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzást rendeztünk, amit a szeptemberi ünnepi megemlékezés főpróbájának tekintettünk.

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2007. április 16-án № 10.261 nyilvántartási számon bejegyezte.

A kar régi álma teljesült amikor, alapos előkészítő munka után létrejött a „Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány”.

Az alapítvány céljait az Alapító Okirat tartalmazza, a fontosabb célokat a következőképpen fogalmaztuk meg:

  • Kossuth Lajos születésnapjával kapcsolatos rendezvénysorozat tervezése, szervezése és végrehajtása, a hagyományok ápolása;
  • A tisztképzéssel kapcsolatos katonai hagyományok ápolása, a hallgatók értékrendjében a hagyományok iránti tisztelet kialakítása, megszilárdítása;
  • A Kossuth Lajos Hadtudományi Kar életében meghatározó különböző rendezvények (bemutató lövészetek, gyakorlatok, nyílt napok) előkészítésének és végrehajtásának segítése, támogatása;
  • A tehetséggondozás (BSc képzésben részt vevő hallgatók [leendő tisztek] támogatása);

A Kar, az Alapítvány, a Monok Község Önkormányzat, valamint a Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány közösen 2007. szeptember 19-én nagyszabású rendezvény sorozat keretében ünnepelték meg Kossuth Lajos születésének 205. évfordulóját. A Kossuth Lajos Hadtudományi Kar díszszázaddal, csapatzászlóval, történelmi zászlókkal, díszőrökkel, koszorúzókkal vett részt a rendezvényen. A katonai tiszteletadással megrendezett ünnepségen a budapesti helyőrségi zenekar is részt vett.

2007. szeptember 19-én vetődött fel a Kossuth Lajos által alapított Pénzügyminisztériumban történő koszorúzás gondolata, ami először 2008. szeptember 19-én valósult meg.

2007. decemberében a Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány és a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány együttműködési megállapodást írt alá. Az együttműködés sikerét bizonyítja, hogy a két Alapítvány több közös rendezvényt tervezett, szervezett és ezeket rendre végre is hajtotta. Eredményes volt a 2008. márciusában tartott Kossuth Zarándok út az Egyesült Államokban, és emlékezetes marad Kárpátalján, Ukrajnában tartott látogatás, a 2008. szeptemberi
koszorúzás Beregszászon, Técsőn.

Az Alapítvány első pályázatát 2008. elején Fodor József, Dr. Für Gáspár és Dr. Pap Erika készítették. Az elnyert 200.000.- Ft-ot a Kossuth Nap rendezvényeire, a pályázati célok teljesítésére (színielőadás, koszorúzás, stb.) fordították.

2008. év augusztus 31-től az Egyetem Üllői úti kampuszán megszűnt a képzés, a Kar itt szolgáló állomány átköltözött a Hungária körútra. Az Üllői úton 2002-ben felállított szobrot a Kar a keceli Pintér Műveknek adományozta.

Az átköltözést követően az Alapítvány közreműködésével 2009. szeptember 19-én új szobrot avattunk a névadónak. A szobrot Berek Lajos szobrászművész készítette, és Varga Imre karcagi öntőműhelyében öntötték. A szobor megalkotást a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Pintér Művek tulajdonosa, Pintér József, a Bolyai János Honvéd Alapítvány és a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány támogatta.

A szobrot Dr. Vadai Ágnes a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és Keller László a Pénzügyminisztérium államtitkára ágyúlövés hangjára avatta fel.

2008-tól az Alapítvány aktív tevékenységet folytat az anyagi lehetőségek javítása, kiszélesítése érdekében, hogy céljait maradéktalanul elérje, illetve bővítse, fejlessze azokat.

Munkatársaink:

Alapító: Prof. Dr. Harai Dénes

Elnök: Dr. Felházi Sándor

Kuratóriumi tagok:

  • Fodor József
  • Dr. Für Gáspár
  • Balogh Zoltán
  • Holndonner Hermann

Titkár: Dr. Für Gáspár
Jogász: Dr. Pap Erika