Tudományos konferencia a HHK-n

Tudományos konferencia a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

A katonai főiskolák alapításának 50. évfordulója alkalmából 2017. 11. 23-án konferenciát rendezet a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar.

A rendezvény megnyitásaként dr. Pohl Árpád ezredes dékán köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nagy Tamás vázolta a főiskolák létrehozását megelőző nemzetközi és hazai politikai és katonai helyzetet. A Kossuth Lajos Katonai Főiskoláról (1967-1996.) prof. dr. M. Szabó Miklós ny. altábornagy, akadémikus a ZMNE egykori rektora beszélt. A katonai műszaki főiskola történetét (1967-1999.) dr. Fekete László ny. ezredes ismertette. A szolnoki katonai repülőszakember képzésről (1967-1996.) Fekete István ny. ezredes tartott rövid tájékoztatót.

A rendezvény végén a dékán, a katonai főiskolák hagyományai a mai tisztképzésben címmel tartott előadást.  A konferencia megtartását, a főiskolákról való megemlékezést Fodor Lajos ny. vezérezredes, a KLKF egykori végzős tisztje, volt vezérkari főnök köszönte meg.