Kiválóan avatott tisztek

Ötven évvel ezelőtt 1968. augusztus 3-án avatták fel a Kossuth Lajos Katonai Főiskola első végzős tisztjeit. A főiskola parancsnoksága nagy hangsúlyt fektetett a kiválóan végzett tisztek népszerűsítésére. Az akkori vezetés döntésének megfelelően nevüket márványtáblán örökítették meg.
Az alapítvány a hagyomány lezárásaként, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály által kiírt pályázattal nyert támogatásának köszönhetően 7 db márványtáblát avatott.
A táblákon a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 2007-2011, illetve a tanulmányaikat a karon megkezdett és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2012-2015 között kiválóan végzett 112 tisztjeinek neve szerepel (31 fő határőr).
Az avatóbeszédet dr. Benkő Tibor vezérezredes a Honvéd Vezérkar főneke mondta.
A márványtáblákat dr. Benkő Tibor vezérezredes és dr. Felházi Sándor ny. ezredes a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar volt dékánja avatta fel.
A hallgató büszke lehet iskolájára, de az iskola is büszke lehet tisztjeire.