Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről

A Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány a szeptemberben megjelent, „Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről” című könyvet jubileumi kiadványnak szánta.

Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről

Jubileumi, mert a Honvéd Kossuth Akadémia megalakításának 70., az Egyesített Tiszti Iskola létrehozásának 60. a Kossuth Lajos Katonai Főiskola alapításának 50 évfordulójára jelentettük meg.

A Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány is ünnepel, hiszen 10 évesek vagyunk. Legfontosabb céljaink a kossuth-i, a katonai, illetve a tisztképzéssel kapcsolatos hagyományok ápolása, és a honvédtisztjelöltek képzésének támogatása.

A kiadvánnyal célunk, hogy a NKE HHK hallgatói (tisztjelöltek) egy helyen találják meg a tisztképzés rövid történetét, a tisztképzésben részt vevő oktatási intézményeket, azok parancsnokait, a kiválóan avatott tiszteket, továbbá a tisztképzéshez kapcsolódó hagyományokat.

Az emlékezés, a tisztelgés elengedhetetlen része annak a ma is folyamatosan formálódó történetnek, amely a Magyar Honvédség múltját, jelenét és jövőjét meghatározza. Az elmúlt idők katonáinak hősies tettei, az ezek nyomán kialakult bajtársiasság, a hazához valós hűségük emlékének ápolása mindannyiunk feladata, hiszen ezen keresztül őrizhetjük meg ezeket az értékeket a jövő számára.