Emléktábla avatás Szentendrén

A Kossuth Lajos Katonai Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából 2017. 11. 30-án ünnepi megemlékezést tartottak Szentendrén a főiskola volt laktanyájában. A rendezvényt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia rendezte.

Az ünnepség megnyitásaként bemutatták a volt parancsnokok – Kazai Barna vezérőrnagy és Szabó János vezérőrnagy – életútját. Az ünnepi beszédet az 1981-ben lövész szakon végzett Ravasz István alezredes a HM HIM kiemelt főtisztje mondta, majd prof. dr. Harai Dénes ny. ezredes egyetemi tanár ismertette Kossuth és a honvédelem kapcsolatát. Az ünnepség első részének a végén a főiskola volt parancsnoka Szabó János ny. vezérőrnagy beszélt a főiskola hétköznapjairól.

A szünetet követően szekcióüléseken rég nem látott osztály, évfolyam, iskolatársak köszönthették egymást és tanáraikat.

A rendezvény egyik eseményeként emléktáblát avattak a Kossuth Lajos Katonai Főiskola tiszteletére az 1. számú épület oldalán. Az emléktáblát a főiskola volt parancsnoka Szabó János ny. vezérőrnagy és az 1980-ban harckocsizó szakon végzett Fodor József az alapítvány elnöke leplezte le.

Fotó: Duruczné Téglás Dóra, dr. Nádasdy József, Kamasz Krisztián

Tudományos konferencia a HHK-n

Tudományos konferencia a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

A katonai főiskolák alapításának 50. évfordulója alkalmából 2017. 11. 23-án konferenciát rendezet a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar.

A rendezvény megnyitásaként dr. Pohl Árpád ezredes dékán köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nagy Tamás vázolta a főiskolák létrehozását megelőző nemzetközi és hazai politikai és katonai helyzetet. A Kossuth Lajos Katonai Főiskoláról (1967-1996.) prof. dr. M. Szabó Miklós ny. altábornagy, akadémikus a ZMNE egykori rektora beszélt. A katonai műszaki főiskola történetét (1967-1999.) dr. Fekete László ny. ezredes ismertette. A szolnoki katonai repülőszakember képzésről (1967-1996.) Fekete István ny. ezredes tartott rövid tájékoztatót.

A rendezvény végén a dékán, a katonai főiskolák hagyományai a mai tisztképzésben címmel tartott előadást.  A konferencia megtartását, a főiskolákról való megemlékezést Fodor Lajos ny. vezérezredes, a KLKF egykori végzős tisztje, volt vezérkari főnök köszönte meg.