Együttműködési megállapodás

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj és az alapítvány között meglévő együttműködési megállapodást újította meg a két szervezet 2017. június 26-án.

A megállapodás kiterjed a katonai felsőoktatási tevékenység keretében a katonai oktatás, nevelés és sporttevékenység, valamint hagyományápolás támogatására, illetve annak népszerűsítésére, továbbá a honvédtiszt-képzéssel összefüggő tudományos rendezvények (konferenciák, előadások, workshop) megszervezésére és lebonyolítására, továbbá a tudományos alkotó és kutató tevékenység támogatására.