A NAV átutalta a felajánlott adó 1%-át

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény biztosította lehetőséggel élve az adófizető magánszemélyek egy része a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítványt jelölte meg kedvezményezettként a 2016. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásakor.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017. 09. 25-én átutalta az adófizető magánszemélyek által – az alapítvány javára a 2017. rendelkező évre vonatkozóan – felajánlott 2016. adóévi szja 1%-os összegét.

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatta a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítványt!

Kérjük, hogy a jövőben is támogassa a katonai, a kossuthi hagyományok ápolása, a nemzeti tisztképzés fejlesztése, érdekében végzett munkánkat.

Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről

A Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány a szeptemberben megjelent, „Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről” című könyvet jubileumi kiadványnak szánta.

Áttekintés a nemzeti tisztképzés 200 évéről

Jubileumi, mert a Honvéd Kossuth Akadémia megalakításának 70., az Egyesített Tiszti Iskola létrehozásának 60. a Kossuth Lajos Katonai Főiskola alapításának 50 évfordulójára jelentettük meg.

A Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány is ünnepel, hiszen 10 évesek vagyunk. Legfontosabb céljaink a kossuth-i, a katonai, illetve a tisztképzéssel kapcsolatos hagyományok ápolása, és a honvédtisztjelöltek képzésének támogatása.

A kiadvánnyal célunk, hogy a NKE HHK hallgatói (tisztjelöltek) egy helyen találják meg a tisztképzés rövid történetét, a tisztképzésben részt vevő oktatási intézményeket, azok parancsnokait, a kiválóan avatott tiszteket, továbbá a tisztképzéshez kapcsolódó hagyományokat.

Az emlékezés, a tisztelgés elengedhetetlen része annak a ma is folyamatosan formálódó történetnek, amely a Magyar Honvédség múltját, jelenét és jövőjét meghatározza. Az elmúlt idők katonáinak hősies tettei, az ezek nyomán kialakult bajtársiasság, a hazához valós hűségük emlékének ápolása mindannyiunk feladata, hiszen ezen keresztül őrizhetjük meg ezeket az értékeket a jövő számára.

Tanulmány út az USA-ban

Schneider Dorottya honvéd tisztjelölt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának HHK/44-194/2017. nyilvántartási számú ügyiratában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az University of North Georgia (Amerikai Egyesült Államok, Dahlogena/GA) között létrejött hallgatói cseréről szóló együttműködési megállapodásban foglaltak alapján 2017. augusztus 12. és 2017. szeptember 17. közötti időszakban hallgatói csereprogram keretében vett részt képzésen.

Tanulmány út az USA-ban

A kiutazás és a biztosítás költségeit a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj és a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal közötti háromoldalú Támogatási Szerződés (Nyt. szám: KLHTA-60/2017.) alapján az alapítvány biztosította.

Együttműködési megállapodás

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj és az alapítvány között meglévő együttműködési megállapodást újította meg a két szervezet 2017. június 26-án.

A megállapodás kiterjed a katonai felsőoktatási tevékenység keretében a katonai oktatás, nevelés és sporttevékenység, valamint hagyományápolás támogatására, illetve annak népszerűsítésére, továbbá a honvédtiszt-képzéssel összefüggő tudományos rendezvények (konferenciák, előadások, workshop) megszervezésére és lebonyolítására, továbbá a tudományos alkotó és kutató tevékenység támogatására.

Száznapos ünnepség

2017, május 13-án a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj nyolcadik alkalommal rendezte meg a Ludovika Fesztivált. A fesztivál keretében tartották meg a Száznapos ünnepséget.

Az ünnepségen adták át a Ludovika kardot, a Kossuth dísztőrt és a Szent László Díjat.

A Ludovika kardot Imre Péter honvéd tisztjelölt, a Kossuth Dísztőrt Virágh Edina honvéd tisztjelölt kapta, míg a Szent László Díjat Mészáros Csongor honvéd tisztjelöltnek ítélték oda.